Inschrijfformulier

Kringgroep Limburg

Internationale hondenshow 05-05-2019

CAC-CACIB
Sluitingsdatum: 30-04-2019 (voor-inschrijving)
Aanvang: 10:00

Vul onderstaand formulier in en verstuur online

indien ja, medisch attest overleggen
kopie stamboom mee nemen
extra gegevens omtrent de klassen bij opmerkingen invullen
Secretariaat & inschrijving: Lokatie evenement:
Mevr. C. Rehaen Kringroep Limburg
Leenhof 14 Vriendenhofpad 5
6241 DC   Bunde 6231 CE   Meerssen
clubmatch@kringgroeplimburg.com  

 

A. Inzender verklaart hierbij dat, voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond gedurende de laatste 12 weken
niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekten of enige andere ziekte van besmettelijke aard in het bijzonder te vrezen valt.
Tevens verklaart de inzender hierbij de hond niet te zullen uitbrengen indien de aangegeven omstandigheden zich voor het evenement alsnog mochten voordoen.
B. Inzender verklaart hierbij dat de door hem/haar ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.
Op verzoek van dierenarts of organisatie moet een geldig inentingsboekje of dierenpaspoort getoond kunnen worden.
C. Inzender verklaart hierbij, door het inzenden van dit formulier, zich te onderwerpen aan de bepalingen van de statuten van het reglement van World Dog Association in Nederland en de reglementen van het evenement. Inzender verplicht zich hiermee het inschrijfgeld te voldoen.
Indien inschrijving plaats vind na sluitingsdatum voor-inschrijving zal een toeslag worden gerekend van €8,-

Aan de oren gecoupeerde honden die in Nederland geboren zijn na 30 april 1989 of geboren in het buitenland nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt tevens voor aan de staart gecoupeerde honden die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001
of die in het buitenland zijn geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht geworden is, tenzij ten aanzien van deze honden een
“medische verklaring geamputeerde staart of geboorte staartloze pup” wordt overlegd.

*Vanwege een medische noodzaak aan de staart geamputeerde honden, dienen in het bezit te zijn van een verklaring van de dierenarts waaruit de reden van de medische noodzaak blijkt. Deze verklaring is opgenomen in het Europees dierenpaspoort en voorzien van datum, stempel,
praktijkgegevens van de betreffende dierenarts en originele handtekening en de identificatiegegevens van de betreffende hond.
Op verzoek van dierenarts, keurmeester of organisatie moet dit getoond kunnen worden.

 

Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op bankrekening NL 38 RABO 0147 5983 54
t.n.v. Dobermann Kringgroep Limburg o.v.v. Internationale hondenshow, naam van de hond en eigenaar.
Babyklasse (3-6 maanden) € 30,00
Puppyklasse(6-9 maanden) € 30,00
Jeugdklasse (9-18 maanden) € 30,00
Tussenklasse (12-24 maanden) € 30,00
Openklasse (15 maanden - 6 jaar) € 30,00
Gebruikshondenklasse (vanaf 15 mnd, uitsluitend met een erkend africhtingsdiploma) € 30,00
Kampioensklasse (voor honden met nationale of internationale titel. ) € 30,00
Ere-Kampioensklasse (voor honden met nationale en internationale titel. ) € 30,00
Seniorenklasse (vanaf 6 jaar) € 30,00
Senioren-Ereklasse (vanaf 8 jaar) € 30,00
Fokkersklasse (vanaf 15 maanden - 6 jaar en door eigenaar zelf gefokt en niet drachtig zijn op de dag van de show) € 30,00
Koppelklasse (1 reu en 1 teef, zelfde ras, variëteit, kleur en zelfde eigenaar/exposant) € 15,00
Kennelgroep (min 3, max. 5 honden, zelfde ras, variëteit, kleur en zelfde fokker/verschillende eigenaren) € 15,00
Nakomelingenklasse (reu/teef met min. 4 eerste generatie nakomelingen) € 15,00
Stamboom loze honden (voor alle honden zonder stamboom en/of kruisingen.) € 10,00